LỢI ÍCH KHI THAM GIA

15/06/2020 09:19 AM


Bảo hiểm xã hội an sinh

Tươi vui cuộc sống khi mình về hưu

Ấm no của tuổi xế chiều

Khi ta đau ốm, vạn điều lắc lay

 

Hãy tham gia, tạị lúc này

Khi chưa cần đến, chung tay hỡi người!

Khi cần không thể, ai ơi!

Muộn màng, lỡ nhịp, cuối đời khó khăn

 

Khi xui rủi, lúc nhọc nhằng

Hao mòn sức khỏe, băn khoăn bởi tiền

 

Hướng về sức khỏe, ưu tiên

Người người thấy, bớt ưu phiền... phong ba

 

Hân hoan ánh mắt cụ già

Nụ cười bén nắng vỡ òa tình thân

 Bảo hiểm y tế thật gần

Lúc đau ốm, giúp người thân nhẹ hều

 

Nếu không tiền của chắt chiêu

Một cơn bạo bệnh cái vèo… thổi bay

 An tâm chính sách hiện nay

Chăm lo sức khỏe đủ đầy vì dân

 

 Bảo hiểm y tế rất cần

Toàn dân tích cực, mua phần an nhiên.

T.Phi