Dưỡng sức bắt buộc ngày nghỉ phải liên tục không?

19/08/2020 10:16 AM


Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Câu hỏi 1: Dưỡng sức: bắt buộc ngày nghỉ phải liên tục không? Số ngày nghỉ là 5, 7, 14 ngày chứ không thể nghỉ lẻ ví dụ như chỉ nghỉ 3, 6 ngày được không (Miễn sao không vượt ngày tối đa được nghỉ)? Nếu sau thai sản, nghỉ dưỡng sức rồi nghỉ không lương 2, 3 tháng, vậy có được hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức hay không (theo luật là 30 ngày sau khi quay lại làm việc sau thai sản nhưng không rõ là bắt buộc phải có ngày đi làm sau khi nghỉ thai sản hay 30 ngày khi hết thời gian thai sản)?

Trả lời: Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn quy định cụ thể đối tượng, điều kiện và thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (DS PHSK) tối đa trong 1 năm; không quy định người lao động phải nghỉ DS PHSK liên tục. Do vậy nếu người lao động có đủ điều kiện theo quy định thì giải quyết chế độ DS PHSK.

- Căn cứ theo quy định của Luật BHXH số ngày nghỉ DS PHSK sau thời gian hưởng chế độ thai sản từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm => vậy NLĐ có thể nghỉ DS PHSK 5 ngày đối với trường hợp khác hoặc từ 6 đến 7 ngày đối với trường hợp sinh con phẫu thuật hoặc từ 8 đến 10 ngày nếu sinh từ 2 con trở lên. 

- Căn cứ theo quy định của Luật BHXH sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức; sau thời gian nghỉ dưỡng sức mà NLĐ không đủ sức khỏe để đi làm thì có thể thỏa thuận với đơn vị xin nghỉ không lương.

Câu hỏi 2: Dưỡng sức sau sẩy thai: phải nghỉ sẩy thai liên tục từ 14 ngày trở lên mới được nghỉ dưỡng sức hay chỉ cần tổng ngày nghỉ sẩy thai trong cùng đợt từ 14 ngày trở lên được nghỉ dưỡng sức?

Trả lời: Đối với trường hợp nghỉ dưỡng sức sau sẩy thai: NLĐ phải nghỉ hết số tổng ngày nghỉ chế độ sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý theo quy định tại Điều 33 như sau: 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

- Tổng số ngày nghỉ chế độ: 10 hoặc 20 hoặc 40 hoặc 50 ngày thì phải nghỉ liên tục (nội dung phải nghỉ sẩy thai liên tục từ 14 ngày trở lên mới được nghỉ dưỡng sức => không đúng quy định). 

 

Câu hỏi 3: Nghỉ vợ sinh: bắt buộc phải nghỉ liên tục hay có thể nghỉ cách ngày miễn trong 30 ngày kể từ ngày khi vợ sinh?

Trả lời: Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn quy định cụ thể đối tượng, điều kiện và thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam đóng BHXH có vợ sinh con; không quy định người lao động phải nghỉ hưởng chế độ thai sản liên tục. Do vậy nếu người lao động có đủ điều kiện theo quy định thì giải quyết chế độ hưởng chế độ thai sản.

Câu hỏi 4: Cách xác định khi nào chửa trứng/thai ngoài tử cung là bệnh ngắn ngày, dài ngày hay sẩy thai?

Trả lời:

- Trường hợp nếu chứng từ do cơ sở khám chữa bệnh (CS KCB) cấp ghi “thai trứng” hoặc “chửa trứng” được xác định là bệnh dài ngày (mã ICD: O01 thuộc Danh mục bệnh dài ngày theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT) => NLĐ hưởng chế độ ốm đau bệnh dài ngày.

- Trường hợp nếu chứng từ do CS KCB cấp ghi “Thai ngoài tử cung và có tuổi thai, kèm các biện pháp xử lý bỏ thai” được xác định là sẩy thai => NLĐ hưởng chế độ sẩy thai.

   

 

T.Phi (tổng hợp)