Công nhân vệ sinh được nghỉ hưu khi nào?

18/08/2020 09:56 AM


* Tôi làm công nhân vệ sinh tại quận 8 (TPHCM), đang lãnh trợ cấp thất nghiệp. Vậy khi nào tôi được lãnh lương hưu? (Bà Trương Hồng Biểu, sinh ngày 2-6-1967, quận 8)

* Ông PHAN VĂN MẾN, Giám đốc BHXH TPHCM: Điều 54 Luật BHXH quy định điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu: nam từ đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; hoặc nam từ tủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTB-XH, Bộ Y tế ban hành; hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên. Bà vui lòng đối chiếu quy định trên để biết thời điểm được lãnh lương hưu.

* Nếu người lao động đã đến độ tuổi về hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp và chưa đóng BHXH đủ 20 năm thì công ty có bắt buộc phải đóng BHXH cho người lao động đó hay không? Nếu không thì lao động đóng BHXH tự nguyện như thế nào? (Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam, quận Tân Phú, TPHCM)

* Theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng, kể cả đối với người dưới 15 tuổi. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp ký HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng với người lao động đủ tuổi hưu trí nhưng chưa hưởng chế độ hưu trí thì phải đóng BHXH bắt buộc.

* Người cao tuổi đi làm việc thì có phải đóng BHXH, BHYT không? (Ông Nguyễn Tiến Linh, quận Thủ Đức, TPHCM)

* Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng. Trong khi đó, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tham gia BHYT. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp giao kết HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng với người lao động chưa hưởng chế độ hưu trí thì phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT với mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Đường Loan (Báo Sài Gòn Giải Phóng)