Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt, nhanh gọn, chính xác, hiệu quả.

29/07/2020 04:06 PM


Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 và Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/2/2018 với nội dung đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 20% số tiền chi trả trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt và tới năm 2021 sẽ là 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

ảnh: Thanh Dũng

Ngay từ đầu năm 2020 BHXH Tp. Hồ Chí Minh đã sớm cùng với các đơn vị sử dụng lao động và người thụ hưởng BHXH triển khai thu thập thông tin số tài khoản ngân hàng nhằm khuyến khích người hưởng các chế độ BHXH như: ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, lương hưu... thụ hưởng chế độ qua thẻ ATM. Sau 6 tháng đầu năm 2020, hệ thống BHXH Thành phố đã chỉ trả lương hưu và trợ cấp BHXH đạt tỷ lệ 77% người hưởng trợ cấp qua thẻ ATM cụ thể: có 55% số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; có 82 % người hưởng trợ cấp một lần và 96% người hưởng BHTN qua ATM…

Để đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, BHXH Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục giao chỉ tiêu cụ thể với công tác này cho BHXH 24 quận huyện và đại diện chi trả qua hệ thống bưu điện phấn đấu sẽ có 58% số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM, có 100% số người hưởng thất nghiệp qua ATM.

Thấy rõ tiện ích của việc thụ hưởng chính sách BHXH qua hệ thống ngân hàng qua thẻ ATM chị Lan- Trưởng phòng nhân sự của một Tổng Công ty chia sẻ: “Việc BHXH chi trả trực tiếp số tiền hưởng BHXH cho người lao động rất nhanh chóng, chính xác, minh bạch… bởi BHXH là khoản trợ cấp thay lương khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu và không may bị rủi ro, ốm đau hay mất việc làm sẽ mất khoản thu nhập nên việc chi trả nhanh chóng kịp thời là điều cần thiết. Thêm nữa, đối với người sử dụng lao động khi cơ quan BHXH chi trả trực tiếp các chế độ BHXH cho người thụ hưởng sẽ giảm chi phí, nhân sự và thủ tục chi trả cho người lao động thụ hưởng. Riêng trợ cấp lương hưu và BHXH hàng tháng người hưởng qua dịch vụ thẻ ngân hàng ATM sẽ không còn cảnh xếp hàng chờ nhận lương hưu và người hưởng BHTN nhận tiền trợ cấp qua tài khoản sẽ không mất thời gian”. 

                                                         

Quang Thuận