Năm 2020: BHXH tự nguyện sẽ có bước đột phá

26/02/2020 04:26 PM


Hiện nay, cả nước còn khoảng 30 triệu người chưa tham gia BHXH. Vì vậy, với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị-xã hội, năm 2020 được kỳ vọng sẽ đạt được những con số ấn tượng trong phát triển BHXH tự nguyện.

Kết quả ấn tượng

Trong năm 2019, với sự nỗ lực rất lớn của ngành BHXH cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị- xã hội, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt được kết quả vượt bậc. Tính đến hết năm 2019, toàn quốc có 570.000 người tham gia hình thức BHXH này, đạt 121% kế hoạch. Đây là con số được đánh giá là hết sức ấn tượng, có sự gia tăng đột biến, bởi chỉ tính riêng số người tăng mới trong năm 2019 đã gần bằng kết quả 10 năm thực hiện chính sách này (từ năm 2008 đến năm 2018).

Đơn cử, tại tỉnh Cao Bằng, bình quân mỗi năm chỉ tăng mới được khoảng 150-200 người tham gia (hết năm 2018 cả tỉnh có 2.414 người tham gia), nhưng bước sang năm 2019, số người tham gia trên toàn tỉnh tăng thêm hơn 5.000 người, đưa tổng số người tham gia lên 7.605 người. Theo ông Nguyễn Tiến Hưng- Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng, đây là kết quả hết sức ấn tượng và cũng là tiền đề để BHXH tỉnh tiếp tục “tăng tốc” trong năm 2020.

Còn theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, kết quả trên là nền tảng quan trọng để toàn Ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong Nghị quyết 28-NQ/TW về tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện, đó là đạt 1% ngay trong năm 2020 chứ không phải đợi đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết. Hơn nữa, từ những kết quả này còn cho thấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành BHXH cùng những giải pháp phù hợp thì các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đều có thể đạt được.

Kỳ vọng…

Để thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra, các chuyên gia cho rằng, ngành BHXH cần tích cực triển khai các giải pháp đột phá để thực hiện cải cách chính sách BHXH. Trong đó từng bước phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Hệ thống BHXH tại các tỉnh, thành phố cần nắm bắt, đưa ra các giải pháp phù hợp để khai thác tối đa các đối tượng tiềm năng của từng địa phương.

Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy, việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do chính sách này chưa thật sự hấp dẫn với NLĐ tự do có mức thu nhập thấp, bấp bênh, trong khi thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu lại dài (20 năm). Bên cạnh đó, mức hỗ trợ của Nhà nước còn hạn chế, chưa có cơ chế hoa hồng đủ sức hấp dẫn các đại lý thu...

Do vậy, để khắc phục những hạn chế này, Chính phủ đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách theo hướng giảm thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu xuống còn 15 năm, tiến tới còn 10 năm; nâng mức hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện phù hợp khả năng của NSNN; thực hiện thí điểm gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt đáp ứng nhu cầu của người dân...

Bên cạnh đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt; chủ động phối hợp các bộ, ngành, đoàn thể… tăng cường công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng chính sách này để nhiều người dân hiểu và đăng ký tham gia. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT và cải cách TTHC; đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia.

Cuối năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Ðề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Trong đó, đưa ra những giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức phù hợp, thân thiện hơn với từng người dân, hướng tới truyền thông trên mạng xã hội, nền tảng điện thoại, tin nhắn, đối thoại trực tiếp tại khu dân cư, nhà riêng… Đây được coi là tiền đề, hứa hẹn tạo nên một “cú hích”, tạo đột phá cho sự phát triển BHXH tự nguyện trong năm 2020.

Thanh Hằng

Thanh Hằng