TP.HCM: Phấn đấu hết năm 2020, 100% trạm y tế có hai bác sĩ, hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi

13/06/2020 12:44 PM


Theo UBND TP.HCM mục tiêu đề ra trong năm 2020 của TP.HCM là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phòng, chống dịch bệnh, KCB tại các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở nhằm tăng sự hài lòng của người bệnh.

 

TP.HCM luôn hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, TP.HCM đã và đang thực hiện Kế hoạch Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế của TP. Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu của chương trình này là tập trung đặc biệt đối với chỉ tiêu “Đến hết năm 2020, 100% trạm y tế có hai bác sĩ, hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi”; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy định luân phiên cán bộ chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế của TP; triển khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, phòng khám bác sĩ gia đình cùng làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và KCB cho nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, luân phiên, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đẩy mạnh đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức và xây dựng y tế xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế của TP giai đoạn 2016- 2020; đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và trọng dụng nhân tài, gắn với phát triển khoa học- công nghệ, phát huy mạnh mẽ tiềm lực con người, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội TP nhanh và bền vững...

 

TP.HCM luôn hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, TP.HCM đã và đang thực hiện Kế hoạch Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế của TP. Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu của chương trình này là tập trung đặc biệt đối với chỉ tiêu “Đến hết năm 2020, 100% trạm y tế có hai bác sĩ, hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi”; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy định luân phiên cán bộ chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế của TP; triển khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, phòng khám bác sĩ gia đình cùng làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và KCB cho nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, luân phiên, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đẩy mạnh đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức và xây dựng y tế xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế của TP giai đoạn 2016- 2020; đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và trọng dụng nhân tài, gắn với phát triển khoa học- công nghệ, phát huy mạnh mẽ tiềm lực con người, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội TP nhanh và bền vững...

Lê Văn

Lê Văn (baobaohiemxahoi.vn)