BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 9/2020

16/09/2020 07:40 AM


Sáng 15/09, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác thu phát triển đối tượng 8 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương: có đại diện các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Thị Lan Hương cùng dự hội nghị.

Tại điểm cầu Tp Hồ Chí Minh, tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Thanh – Phó Giám đốc BHXH Tp. Hồ Chí Minh, cùng một số phòng nghiệp vụ thuộc BHXH Tp. Hồ Chí Minh và lãnh đạo BHXH 24 quận huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Hào Trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện công tác thu, khai thác phát triển đối tượng, đôn đốc thu và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN và kết quả thực hiện rà soát dữ liệu thuế, thanh tra đóng đột xuất trên phần mềm TST.

Tính đến 31/8, số người tham gia BHXH bắt buộc cả nước đạt 15,35 triệu người, bằng 89% kế hoạch giao, chiếm khoảng 31,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người còn phải phát triển đến cuối năm để đạt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt nam giao là 1,89 triệu người.

Trong tháng 8, số người tham gia  BHXH bắt buộc, tăng 28 nghìn người so với tháng 7/2020, giảm 89 nghìn người so với cùng kỳ nắm trước. Đạt 90,8% kế hoạch BHVN Việt Nam giao, số người còn phải phát triển đến cuối năm để đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao là 1,48 triệu người. Cùng với đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đang trên đà tăng. Hết tháng 8 cả nước đã vận động được 786 nghìn người (tăng 48,9 người so với tháng 7/2020, tăng 349 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019). Như vậy, 4 tháng cuối năm còn phải phát triển 414 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện.  Đáng chú ý, đến nay, cả nước đã có 89,2% dân số tham gia BHYT, vượt 1,27% so triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tại Hội nghị, BHXH các tỉnh, thành phố đã chia sẻ những khó khăn và những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc đề nghị: Ban Thu sẽ xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu theo tháng trên cơ sở số liệu từng đối tượng: số tiền thu, số tiền nợ,... kèm theo đó là các giải pháp về chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. Vụ Thi đua - Khen thưởng, khen thưởng kịp thời tạo động lực cho các địa phương phấn đấu. Tăng cường công tác tập huấn các phần mềm nghiệp vụ cho viên chức, người lao động. Đồng thời, phối hợp với ngành Lao động Thương binh và Xã hội để nắm số liệu, nhằm dự báo tình tình tăng giảm người nghèo, người cận nghèo. Đặc biệt, trong tháng 09/2020, các địa phương phải tập trung đẩy mạnh số người tham gia BHYT, trên cơ sở phân tích, đánh giá số liệu, lên kế hoạch cụ thể cho từng viên chức, người lao động để phát triển số người tham gia.

 

T.Phi