BHXH Thành phố Hồ Chí Minh: Vào giai đoạn “nước rút”

16/09/2020 06:59 AM


Vừa qua, Giám đốc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mến phát động tại Công văn số 2221/BHXH-TCCB gửi Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các quận, huyện về việc: Phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; Giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. BHXH Thành phố đã bám sát chương trình công tác, tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam và của Thành ủy, UBND, sự phối hợp thường xuyên của các Sở, Ngành, Đoàn thể, cùng với đó là công tác lãnh đạo, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ của lãnh đạo BHXH Thành Phố, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể công chức, viên chức, người lao động nhằm đưa các mặt công tác của ngành phát triển đi lên, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Thực hiện nội dung phát động thi đua, các đơn vị từ văn phòng cơ quan BHXH Thành phố đến BHXH quận huyện đang tập trung nhân lực cũng như thời gian để triển khai, quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong việc hưởng ứng phong trào thi đua và đề ra chỉ tiêu thi đua của đơn vị.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị có thành tích xuất sắc, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu thi đua và khen thưởng Giấy khen của Giám đốc BHXH Thành phố, sau khi kết thúc đợt phát động.

Thời gian phát động thi đua áp dụng từ ngày 01/9 đến hết ngày 31/12/2020./.

T.Phi