Đoàn kết, chung sức xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp

07/09/2020 09:08 AM


Trong giai đoạn vừa qua, với những chỉ đạo, định hướng lớn trong lĩnh vực an sinh xã hội, chính sách BHXH, BHYT tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quốc hội chú trọng, thể hiện rõ tại Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW. Theo đó, Đảng ta tiếp tục nhất quán quan điểm bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mọi công dân, với việc kiên định mục tiêu BHYT toàn dân và từng bước thực hiện lộ trình BHXH toàn dân.

Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, định hướng chỉ đạo lớn của Đảng về BHXH, BHYT trong những năm qua cũng như trong giai đoạn tới. Trước thềm Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, Báo BHXH đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh về những vấn đề liên quan.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

* PV: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam thường xuyên phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Theo đồng chí, đâu là những thành tựu quan trọng nhất?

- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh:

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển BHXH, BHYT.

Từ năm 2015 đến nay, số thu và số người tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh. Tính đến 31/8/2020, cả nước đã có 15,333 triệu người tham gia BHXH; 85,52 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ 89,1% dân số); tổng số thu đạt 343.500 tỷ đồng. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đến 31/8/2020, cả nước đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với tổng số tiền 233.261 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 66.484 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư quỹ được triển khai hiệu quả, đúng quy định; cơ cấu đầu tư quỹ chuyển dịch theo hướng an toàn; quy mô đầu tư quỹ tăng trưởng nhanh và bền vững…

Toàn Ngành cũng đã cập nhật toàn bộ dữ liệu thu, cấp sổ BHXH trên hệ thống dữ liệu chung, làm nền tảng cho việc xây dựng CSDL quốc gia về BHXH. Đặc biệt, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật. Đáng chú ý, công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC được thực hiện quyết liệt và đồng bộ, nên đã giảm 90% số lượng TTHC (từ 33 thủ tục năm 2015 xuống còn 27 thủ tục năm 2019). Trong năm 2019 đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng CSDL quốc gia về BHXH, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với các CSDL quốc gia có liên quan”.

BHXH Việt Nam là cơ quan triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT và dịch vụ công trực tuyến

Đặc biệt, trong 3 năm liên tiếp 2017-2019, tại “Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-truyền thông Việt Nam”, Bộ TT-TT đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến và được xếp hạng 2 trong Bảng xếp hạng chung khối bộ, ngành có dịch vụ công. Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 vừa được Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT) công bố trong tháng 8/2020 cũng ghi nhận, năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp, BHXH Việt Nam đứng đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ về mức độ ứng dụng CNTT.

Thành tựu đáng chú ý nữa, đó là năm 2017, BHXH Việt Nam đã vận hành thành công Hệ thống thông tin giám định BHYT, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ BHYT; đến năm 2019 tiếp tục khai trương CSDL chuyên ngành BHXH và kết nối thông tin quản lý hộ tịch qua Trục dữ liệu quốc gia phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

* Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, định hướng chỉ đạo lớn của Đảng về BHXH, BHYT. Đồng chí có thể chia sẻ về những dấu ấn đã đạt được, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng bộ?

- Phải khẳng định rằng, trong những dấu ấn đã đạt được giai đoạn 2015-2020, có vai trò rất lớn của Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam khi là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp cùng các bộ, ngành tham mưu xây dựng chính sách, đặc biệt là triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các đảng viên trong Đảng bộ với từng vị trí công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần quan trọng từng bước cụ thể hóa, đưa chủ trương, chính sách của Đảng về BHXH, BHYT vào cuộc sống.

Ngành BHXH ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp

Một khối lượng công việc cực kỳ lớn đã được triển khai trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Điển hình là triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT- có hiệu lực từ năm 2015 và Luật BHXH 2014- có hiệu lực từ năm 2016. Rất nhiều quy định mới, phức tạp trong 2 luật mới; có thể kể đến việc thực hiện BHYT theo hộ gia đình, thông tuyến KCB BHYT, thực hiện BHXH bắt buộc với lao động có giao kết hợp đồng từ 1-3 tháng, hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện; bàn giao sổ BHXH cho NLĐ; thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT… Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các ban tham mưu, giúp việc chuyên môn của BHXH Việt Nam, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong tham mưu xây dựng văn bản triển khai các nội dung công việc theo quy định mới của Luật BHXH và Luật BHYT (sửa đổi).

Hàng loạt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được triển khai với các công việc mới, phức tạp, đòi hỏi có sự nỗ lực, bứt phá và các giải pháp đột phá, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Có thể kể đến như nhiệm vụ kê khai, rà soát hộ gia đình tham gia BHYT; rà soát, bàn giao sổ BHXH… Cùng với đó là yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa bộ máy khi quy mô quản lý ngày càng lớn với dữ liệu quản lý toàn dân. Đây chính là giai đoạn đánh dấu sự bứt phá trong ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ của Ngành như: Hệ thống thông tin giám định BHYT, đồng bộ dữ liệu tham gia BHXH với dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH duy nhất; liên thông dữ liệu giữa các mảng nghiệp vụ thu, cấp, sổ thẻ…

Trong phối hợp với các bộ, ngành tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, giai đoạn vừa qua cũng có nhiều dấu ấn nổi bật. Bên cạnh việc phối hợp cùng các bộ, ngành tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, tiêu biểu là tham mưu chỉ đạo thực hiện tăng diện bao phủ BHYT (Quyết định 1167/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020), BHXH Việt Nam chủ động tích cực tham mưu xây dựng 2 Nghị quyết của Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó xác định BHYT là nội dung căn cốt của đổi mới cơ chế tài chính y tế vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân và đặc biệt là Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

* Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam sẽ tập trung vào những giải pháp nào để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành, thưa đồng chí?

- Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng thời, chú trọng trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XI, XII), trong đó chú trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị, bí thư cấp ủy; tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu tại Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII liên quan mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Nghị quyết 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; các Đề án, Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ, Luật Dược...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 96-NQ/BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới, nhất là truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong quản lý nghiệp vụ của Ngành. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thường xuyên nâng cấp hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và CSDL tập trung về BHXH, BHYT; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4; nghiên cứu thực hiện thay thế sổ BHXH và thẻ BHYT bằng thẻ BHXH điện tử. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt là công tác thanh tra chuyên ngành.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC. Hoàn thiện và triển khai Đề án “Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với CCVC trong Ngành gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với NSNN”. Thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CCVC, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, tổ chức, DN; đoàn kết xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân…

Phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ và nhiệt huyết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước, xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Nguồn Báo Bảo hiểm Xã hội