Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc tại BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.

29/08/2020 06:03 AM


Chiều ngày 28/8/2020, tại trụ sở BHXH TPHCM, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã có buổi làm việc với BHXH TPHCM về tình hình thực hiện BHXH, BHYT, BHTN 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TPHCM cùng các Phó Giám đốc, các trưởng phòng nghiệp vụ và 08 lãnh đạo BHXH quận huyện.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến báo cáo với Tổng Giám đốc và Đoàn công tác. Nhìn lại 8 tháng đầu năm, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, của BHXH Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động BHXH TPHCM, đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến báo cáo với Tổng Giám đốc và Đoàn công tác

Đối với công tác phát triển đối tượng và thu BHXH, BHYT. Toàn Thành phố có 2.299.957 người tham gia BHXH, đạt 86,08%; tham gia BHXH tự nguyện: 26.197 người, đạt 40,37%; tham gia BHYT 7.377.938 người, đạt 94,46%. Về số thu BHXH TPHCM đạt 61,9% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN toàn Thành phố đã giải quyết 234.549 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 82.913 người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.092 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 125.633 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 12.616.879 lượt người thanh toán chi phí KCB.

Đặc biệt, về công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường. Trong 8 tháng đầu năm 2020, BHXH TPHCM đã tiếp nhận 1.639.276 hồ sơ và trả kết quả 1.602.481 hồ sơ. Ngoài ra, BHXH TPHCM thường xuyên rà soát các quy trình nội bộ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết. Triển khai giao dịch điện tử về lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, giải quyết chế độ ngắn hạn và tiếp nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính. Thực hiện liên thông thủ tục cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng với Cổng dịch vụ cổng quốc gia. Định kì hàng quý phối hợp tổ chức đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc khó khăn; khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, đơn vị.

Bênh cạnh đó, Giám đốc BHXH TPHCM cũng kiến nghị Tổng Giám đốc xem xét, giải quyết một số vướng mắc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia.

Điển hình, trong công tác thu, nợ, BHXH TPHCM kiến nghị BHXH Việt Nam hạch toán số phải thu của đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh sinh viên theo giá trị thẻ sử dụng và phân bổ tiền theo từng cá nhân người tham gia, thay vì hiện nay đang hạch toán theo đơn vị, chưa hạch toán số phải thu theo giá trị thẻ phát hành mà hạch toán số phải thu theo từng tháng, do đó số thừa thể hiện trên C12-TS không đúng so với mệnh giá thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, nên khó khăn trong việc kiểm soát số tiền thừa thiếu của đơn vị.

Đại diện BHXH Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Liên quan Công tác giám định BHYT, BHXH TPHCM  kiến nghị BHXH Việt Nam tham mưu Chính phủ xem xét giao dự toán phù hợp với thực tế chi KCB tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xem xét sửa đổi phương thức giao dự toán theo thẻ đăng ký KCB ban đầu để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và nâng cao trách nhiệm của BHXH các tỉnh thành và của các cơ sở KCB. Sớm thanh toán các khoản chi của các năm 2017, 2018, 2019 cho các cơ sở KCB, trong thời gian chờ cấp thẩm quyền phê duyệt, đề nghị cấp kinh phí cho các cơ sở KCB hoạt động.

Đại diện BHXH TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo một số Vụ, Ban trực thuộc BHXH Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH TPHCM cùng tháo gỡ những khó khăn chưa giải quyết được, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Kết luận buổi làm việc với BHXH TPHCM, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 08 tháng đầu năm của BHXH TPHCM. Thời gian qua, BHXH TPHCM đã bám sát các chỉ đạo của ngành, Thành ủy, đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, công tác tham mưu được tăng cường, giúp Thành ủy, UBND Thành phố ban hành kịp thời các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Đặc biệt, BHXH TPHCM đã luôn chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh biểu dương quyết tâm của BHXH TPHCM, Tổng Giám đốc cho rằng BHXH TPHCM tiếp tục bám sát chỉ đạo của ngành theo từng lĩnh vực, chuyên đề từ đó cụ thể hóa tại địa bàn Thành phố. Trong công tác Phát triển đối tượng cần tăng cường rà soát và chuẩn hóa dữ liệu để nhận diện rõ đối tượng nào mang tính bền vững, tiềm năng; đồng thời tập trung phát huy hiệu quả hệ thống đại lý thu; thống nhất trong cách truyền thông từ thành phố xuống quận huyện; giao chỉ tiêu một cách quyết liệt, rõ người, rõ việc đến các đại lý, công chức, viên chức, người lao động BHXH TPHCM.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo Tổng Giám đốc trong công tác chi trả chế độ, phục vụ đối tượng cần đi song hành với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia trên địa bàn.

Chỉ còn 04 tháng nữa là kết thúc năm, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng nhấn mạnh, BHXH TPHCM cần bám sát thực tiễn, báo cáo cụ thể với các Vụ, Ban của BHXH Việt Nam nghiên cứu, có điều chỉnh kịp thời, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển.

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động BHXH TPHCM, Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ý kiến của các thành viên đoàn công tác. Đồng thời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo ngành, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc BHXH Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Phan Văn Mến khẳng định, với vai trò là một đô thị lớn, BHXH TPHCM sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

T.Phi