Phấn đấu trả trợ cấp thất nghiệp 100% qua tài khoản

31/07/2020 10:09 AM


Việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo phương thức chi trả không dùng tiền mặt sẽ góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho người lao động.

Ngày 29.7, BHXH TPHCM đã ban hành Công văn số 1804/BHXH-KHTC về việc đẩy mạnh chỉ tiêu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, mặc dù, từ tháng 9.2019, cơ quan này đã có công văn về việc giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng đến nay tỷ lệ chỉ trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và tỷ lệ chi bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản vẫn còn chưa đạt với kế hoạch được giao.

BHXH TPHCM yêu cầu các bộ phận chức năng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng để nâng cao hiểu biết, thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt sang không dùng tiền mặt của người dân trên địa bàn. Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, sẽ phối hợp với bưu điện trung tâm, ngân hàng vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH qua tài khoản, phấn đấu 100% người nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản (hiện đạt 96%).

Việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp theo phương thức chi trả không dùng tiền mặt sẽ góp phần hạn chế tình trạng đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho người lao động, đồng thời đảm bảo người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định.

 

Nam Dương (https://laodong.vn)