Xây dựng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, hiện đại

24/07/2020 03:01 PM


Trong 02 ngày (22-23/7/2020) tại Khánh Hòa, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Hội thảo sửa đổi, bổ sung quy trình hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; xây dựng tài liệu, quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

 

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Nai, Cà Mau, Đắk Lắk, Kon Tum, Sóc Trăng, Bình Định, Quảng Nam, Long An, Bến Tre, Tây Ninh.

Trước đó, Hội thảo đã được tổ chức trong 02 ngày (16-17/7/2020) tại Quảng Ninh với sự tham dự của các đại biểu đến từ BHXH các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Cao Bằng, Sơn La, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, sau gần 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Quy định hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày  28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nhìn chung BHXH các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai có hiệu quả Quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý đại lý thu thống nhất trên toàn quốc; hoạt động của đại lý thu đã đi vào nề nếp. Tính đến ngày 31/03/2020 đã mở rộng và phát triển được trên 12 nghìn Đại lý thu với trên 37 nghìn điểm thu và trên 52 nghìn nhân viên đại lý thu. Qua hệ thống Đại lý thu, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng tăng, hàng năm đều đạt Kế hoạch Thủ Tướng Chính phủ giao về phát triển đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH cho thấy, Quy định đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sửa đổi bổ sung như: Chưa quy định về pháp nhân đối với một số tổ chức làm đại lý thu; chưa quy định đối với đại lý thu được cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ khác; Công tác đào tạo, bồi dưỡng quy trình khai thác phát triển đối tượng cho nhân viên đại lý thu chưa được chú trọng; Nhân viên đại lý thu chưa chuyên nghiệp, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa chủ động trong việc tiếp cận đến một số địa bàn rộng, dân cư không tập trung; chưa hiểu rõ về chính sách BHXH, BHYT.

Trong khi đó,  Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách pháp luật chỉ đạo, quy định bổ sung, ban hành mới như: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình  Liệu nhận định, cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi Quyết định 1599/QĐ-BHXH; xây dựng tài liệu, quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, đồng thời yêu cầu các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung lắng nghe, tham gia đóng góp, trao đổi ý kiến có chất lượng nhằm hướng đến xây dựng một hệ thống đại lý thu chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại Hội thảo, đồng chí Dương Văn Hào, Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam đã trình bày 02 Dự thảo. Theo đó, dự thảo theo Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT có 07 chương với 25 điều, trong đó quy định rõ về điều kiện, hồ sơ làm Đại lý thu BHXH, BHYT; điều kiện, hồ sơ làm nhân viên Đại lý thu; nội dung, nguyên tắc và quản lý hoạt động Đại lý thu; đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch và cấp thẻ nhân viên Đại lý thu; quyền và trách nhiệm của các bên có liên quan đến hoạt động Đại lý thu.

Dự thảo Quy trình khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh, thành phố: Tổ chức khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn thành phố thuộc tỉnh, và các trường hợp không phân cấp cho BHXH huyện.  BHXH  huyện: Tổ chức khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với người cư trú trên địa bàn huyện, và các trường hợp có tính chất đặc thù như người lao động trong các hội, hiệp hội, làng nghề… theo phân cấp của BHXH tỉnh. Quy trình tư vấn, khai thác, phát triển đối tượng như tư vấn trực tiếp cho cá nhân; tổ chức hội nghị khách hàng; chăm sóc khách hàng; chế độ thông tin báo cáo…

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá, phân tích, cho ý kiến về quy định hoạt động đại lý thu, xây dựng tài liệu quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, các ý kiến tham luận tại Hội thảo sẽ được BHXH Việt Nam tiếp thu, đồng thời, tiếp tục rà soát, khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến của địa phương để hoàn thiện, xây dựng quy định hoạt động của đại lý thu phù hợp thực tiễn; quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu. Bên cạnh đó, hoàn thiện việc xây dựng quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để các địa phương, đơn vị, các Đại lý thu vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế nhằm mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu được giao./.

tapchibaohiemxahoi.gov.vn