Bảo hiểm xã hội TP.HCM họp giao ban 6 tháng đầu năm 2020

22/07/2020 02:19 PM


Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội TP.HCM (BHXH) đồng chí Phan Văn Mến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM chủ trì cuộc Họp giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự buổi họp có các Phó Giám đốc BHXH Thành phố, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH 24 quận huyện.

                   

                                    Ảnh: Đồng chí Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP.HCM phát biểu chỉ đạo

        Tại buổi họp, đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020. Qua đó, thể hiện Lãnh đạo BHXH Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, quản lý điều hành; chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện đảm bảo được tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

        Qua 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đạt tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 32.038 tỷ đồng, đạt 43,82% so với kế hoạch, tăng 6,09% so với cùng kỳ. Trong đó thu: BHXH bắt buộc 23.643 tỷ đồng, BHXH tự nguyện 74 tỷ đồng, BH thất nghiệp 2.028 tỷ đồng, BHYT 6.255 tỷ đồng, thu lãi chậm đóng 37 tỷ đồng; Số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 4.398 tỷ đồng, sau khi trừ nợ dưới 1 tháng thì số nợ còn lại 2.857 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,91%. Nếu trừ nợ khó thu 542 tỷ đồng thì số nợ còn lại 2.315 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,17% (Tăng 1,11% so với cùng kỳ năm trước).

                          

                          Ảnh: Đồng chí Phạm Thanh Nam - Giám đốc BHXH Huyện Cần giờ báo cáo tình hình phát triển đối tượng

         Giải quyết 839.653 lượt người hưởng các chế độ BHXH, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chế độ BHXH hằng tháng 5.218 người; hưởng trợ cấp 1 lần 65.719 lượt người (trợ cấp BHXH một lần 58.150 người); Trợ cấp ốm đau, thanh sản, dưỡng sức 688.752 lượt người. Phối hợp với ngành Lao động thương binh và xã hội giải quyết trợ cấp thất nghiệp 79.964 người. Hiện nay, BHXH Thành phố đang quản lý 233.765 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó 129.452 người hưởng nhận qua thẻ ATM và 104.313 người hưởng nhận bằng tiền mặt; chi trợ cấp thất nghiệp: người lao động nhận qua tài khoản cá nhận đạt 95% và tiền mặt 5% (BHXH Việt Nam giao đạt 100%); chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng người lao động nhận qua tài khoản cá nhận đạt 55% (BHXH Việt Nam giao đạt 58%);  chi BHXH 1 lần người lao động nhận qua tài khoản cá nhận đạt 82% (BHXH Việt Nam giao đạt 62%).

       Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, cơ quan BHXH gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân và đơn vị; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhập nguyên liệu phụ kiện nên số lao động giảm mạnh, cụ thể:  phát triển được 6.543 đơn vị mới với 37.894 lao động. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT đến 30/6/2020 là 7.327.208 người, tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 155.154 người), giảm -3,1% so với 31/12/2019 (tương đương -234.553 người).

                           

                                            Ảnh: Đồng chí Phạm Việt Tiến - Giám đốc BHXH Quận 1 báo cáo tại buổi họp

          Qua đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc đã yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung sau:Tiếp tục tập trung đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo nghiệp vụ đối với BHXH quận huyện có số thu thấp, nợ cao, nhất là BHXH quận huyện có số nợ ngân sách lớn; Phối hợp với ngành lao động rà soát, thống kê các đối tượng để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trích từ nguồn quỹ BHYT kết dư hàng năm mua thẻ BHYT; hoàn thiện việc giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo hướng toàn diện bằng điện tử (không yêu cầu đơn vị sử dụng lao động nộp bản giấy); Tham mưu giải pháp ngăn chặn tình trạng cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT (1 người có nhiều thẻ, hoặc nhiểu sổ ) nhằm trục lợi chính sách; Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh trong khám chữa bệnh; Đôn đốc các cơ sở y tế chuyển dữ liệu khám chữa bệnh BHYT đúng ngày đạt tỷ lệ 95% trở lên; Giám sát các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có dấu hiệu gia tăng chi phí KCB BHYT cao bất thường; Xây dựng các quy trình tạm ứng, quyết toán đảm bảo quản lý chặt chẽ các nguồn quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam; Hỗ trợ các phòng nghiệp vụ, BHXH quận huyện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện các Quyết định 505/QĐ-BHXH, Quyết định 515/QĐ-BHXH, Quyết định 542/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam đảm bảo đúng quy định; Bằng mọi giải pháp thực hiện bằng được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ....”

        Toàn thể BHXH TP.HCM phải phát huy khả năng, nghiên cứu những giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT theo Nghị quyết đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kì 2015 – 2020 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                                                                                                                       

Mỹ Mỹ