Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

24/06/2020 04:29 PM


Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020, Nghị định 58/2020/NĐ-CP ban hành ngày 27/5/2020 quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể, mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (thấp hơn 0,2% so với quy định hiện hành), được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(ảnh internet)

Theo đó, các doanh nghiệp này phải  bảo đảm các điều kiện sau:

Thứ nhất, trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH.

Thứ hai, thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Thứ ba, tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Cũng tại Nghị định này, hồ sơ áp dụng bao gồm: Văn bản đề nghị; Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động. Sau đó, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc nộp qua đường Bưu điện về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ gửi kết quả cho doanh nghiệp. Trường hợp, doanh nghiệp không đủ điều kiện áp dụng theo quy định thì cũng được trả lời và nêu rõ lý do vì sao không được giải quyết.

Thời hạn thực hiện mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực

Trong vòng 60 ngày, trước ngày hết thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường, nếu doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tiếp tục thì lập 01 bộ hồ sơ và thực hiện đề nghị theo trình tự như trên.

Nghị định 58/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020 và thay thế Nghị định 44/2017/NĐ-CP; bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

T.Phi (BHXH TP HCM)