HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

24/06/2020 11:32 AM


Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn 1788/BHXH-BT ngày 08/6/2020 về thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020; và dể đáp ứng yêu cầu trong công tác phát triển đối tượng về BHXH, BHYT đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 23/6/2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh (BHXH) đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 6 tháng cuối năm 2020.

           Hội nghị có sự tham dự của Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP; Lãnh đạo và viên chức của phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, phòng Quản lý thu và BHXH 24 quận, huyện.

                    

                                   Ảnh Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM phát biểu tại hội nghị

:        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh đã tóm tắt kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng trong 6 tháng đầu năm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19,  đối tượng tham gia BHXH, BHXH tư nguyện, BHYT đã giảm rất sâu so với năm 2019. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng theo Kế hoạch được giao trong năm 2020, BHXH TP.HCM cần triển khai quyết liệt các giải pháp tối ưu nhất, phát triển nhanh, bền vững, thống nhất thực hiện từ Thành phố đến quận, huyện để đem lại kết quả cao nhất.

         Sau khi nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch phát triển đối tượng trong 6 tháng cuối năm 2020 của Lãnh đạo phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng và Phòng Quản lý thu, Lãnh đạo các quận, huyện chia sẽ cách làm hay và hiệu quả tại địa phương mình, đồng thời cũng nêu những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện, cần có sự hỗ trợ của BHXH Thành phố cũng như sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các sở, ban, ngành tại địa phương.

                                     

         Tại Hội nghị, Lãnh đạo BHXH Quận 3 chia sẻ: “đối tượng người giúp việc nhà theo giờ cũng là đối tượng tiềm năng của BHXH tự nguyện và BHYT Hộ gia đình”. lãnh đạo BHXH Quận 1 cho rằng: “Đối tượng hộ kinh doanh cá thể cũng cần phải quan tâm, hiện nay trên địa bàn Quận 1 có 14 ngàn hộ kinh doanh cá thể, BHXH quận cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp với UBND phường, xã và huy động mọi nguồn lực để khai thác. Bên cạnh đó, cũng cần đào tạo một đội ngũ tuyên truyền chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể, không thể áp dụng một phương pháp tuyên truyền cho tất cả đối tượng.”

          Kết luận tại hội nghị, Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc BHXH TP nhấn mạnh: “Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, lãnh đạo BHXH quận, huyện phải tham mưu sự chỉ đạo xuyên suốt của Cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, tham mưu UBND quận, huyện tổ chức hội nghị chỉ đạo UBND xã, phường phối hợp BHXH quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn, cụ thể tại các tổ dân phố, hội, đoàn thể... Ngoài ra để đạt kết quả tốt, BHXH quận, huyện và từng viên chức, người lao động phải xây dựng kế hoạch chỉ tiêu phát triển đối tượng từng tuần, tháng, quý có theo dõi đánh giá, rút kinh nghiệm để đề xuất các giải pháp mới nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020.”

          Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn trong giai đoạn hiện nay nhưng với sự quyết tâm và đồng lòng của cán bộ viên chức BHXH Thành phố sẽ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2020.

                                                                                                                                         Tin, bài: Mỹ Mỹ - BHXH TP.HCM