Tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

19/06/2020 03:17 PM


Nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Chính phủ phê duyệt, lấy tháng 5 hàng năm (từ năm 2020) là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

         Hòa chung không khí thực hiện “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2020” với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện Củ Chi   tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện, quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Đối tượng chính được hướng tới trong đợt ra quân này là tiểu thương, NLĐ làm nghề tự do ở các chợ, hộ gia đình, khu dân cư, NLĐ chưa tham gia BHXH bắt buộc.

         BHXH tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước với mục tiêu giúp NLĐ chưa tham gia BHXH bắt buộc tham gia để được hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Nhà nước khuyến khích hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện và hiện ngành BHXH đã ký kết với hệ thống bưu điện trên toàn quốc, vì thế người dân hãy an tâm hãy an tâm tham gia BHXH tự nguyện qua hướng dẫn của cán bộ Bưu điện.

                     (Đưa thông tin đến các chợ dân sinh để tư vấn tiểu thương trong chợ)

          BHXH tự nguyện là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, mọi người nếu chưa tham gia BHXH bắt buộc hãy tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu khi về già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Đinh Thị Tình