Hưởng ứng tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

20/05/2020 09:40 AM


Ngày 23/5/2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”, được tổ chức đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trên phạm vi toàn quốc, với nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trong bối cảnh cả nước vẫn đang giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, do đó lễ ra quân sẽ được tổ chức theo 02 hình thức: Trực tuyến và tuyên truyền lưu động.

Nội dung của đợt ra quân lần này là nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của các chế độ BHXH, lợi ích khi tham gia, chính sách BHXH là điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân. Tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

T.Phi – BHXH TP