Chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 04/2020

01/04/2020 06:04 PM


Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp (DN) bị phạt đến 100 triệu đồng; bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng; người đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng phụ; không được nhận xét vào sơ yếu lý lịch... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 04/2020.

Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015. Đáng chú ý là quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn cho người lao động (NLĐ).

Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-10 NLĐ; từ 10-20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11-50 NLĐ; từ 20-30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51-100 NLĐ; từ 30-40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101-300 NLĐ; từ 40-50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 NLĐ trở lên.

Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần. Như vậy, DN sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho NLĐ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Tung tin đồn thất thiệt “câu like” phạt đến 20 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Theo Nghị định này, cá nhân có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân khác sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đồng thời, mức phạt này cũng được áp dụng đối với các hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Từ 20/4/2020, không được nhận xét vào sơ yếu lý lịch

Đây là yêu cầu mới được quy định tại Thông tư 01 năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành  ngày 03/3/2020 và có hiệu lực từ ngày 20/4/2020.

Cụ thể, Điều 15 Thông tư này quy định, người thực hiện chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân không được ghi bất cứ nhận xét nào vào tờ khai lý lịch cá nhân, mà chỉ được ghi lời chứng chứng thực theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 23 năm 2015 của Chính phủ.

Sở dĩ đây được coi là yêu cầu mới bởi các quy định trước đây không hề đề cập đến vấn đề này.

Mức lương của chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tại Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/3, Chính phủ đã quy định mới về chính sách tiền lương của cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Theo đó, mức lương được trả theo phương thức thỏa thuận. Tuy nhiên, việc thỏa thuận phải được xác định trên cơ sở mức lương của các vị trí tương đương trong các tổ chức nước ngoài hoặc DN 100% vốn nước ngoài.

Mặt khác, về tiêu chuẩn, điều kiện của nhà khoa học trẻ tài năng, nghị định này yêu cầu ngoài việc phải là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ dưới 35 tuổi; có trình độ tiến sĩ trở lên; chủ trì công trình đạt giải thưởng uy tín về khoa học công nghệ, là tác giả chính ít nhất 5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế… thì còn phải đáp ứng điều kiện mới là có kết quả học tập xuất sắc trong những năm học bậc đại học. Nghị định số 27/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4.

Từ ngày 1-4, người đủ 15 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng phụ

Thông tư số 28/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành về hoạt động thẻ ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4. Theo đó, đối tượng được sử dụng thẻ bao gồm: chủ thẻ chính là cá nhân (người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật) được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Người từ đủ 15-18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Chủ thẻ chính là tổ chức (quy định mới) là tổ chức đủ điều kiện mở tài khoản thanh toán được sử dụng thẻ ghi nợ. Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

 Chủ thẻ phụ gồm người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Người từ đủ 15-18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước (quy định mới). Người từ đủ 6-15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản. Cụ thể:

- Bỏ quy định xử phạt với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham gia hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (trước đây bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng);

- Bỏ quy định xử phạt nhà thầu nước ngoài không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng (trước đây bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng)...

Thưởng đến 3 tháng lương cho nhân viên VNPT, Vietnam Airlines

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Cụ thể, Nghị định quy định về nguyên tắc lập Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và Ban điều hành trong các doanh nghiệp này như sau:

- Nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch, người lao động và Ban điều hành được thưởng không quá 03 tháng tiền lương thực hiện;

- Nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch, mức thưởng là không quá 03 tháng lương thực hiện nhân với tỷ lệ % lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Trong đó, tiền thưởng trả cho Tổng giám đốc không quá 07 lần so với tiền thưởng bình quân của người lao động.

Nghị định này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/4/2020./.

Quyết Thắng