Đoàn cơ sở BHXH thành phố chung tay phòng chống dịch Covid-19.

18/08/2020 09:31 AM


Thực hiện chỉ đạo của Đoàn khối, ngày 16/8, đoàn cơ sở BHXH thành phố tổ chức “Ngày Đoàn viên” chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối theo Kế hoạch số 95 của Đoàn Khối.

Bên cạnh đó, đoàn cơ sở BHXH thành phố tập trung một số nội dung: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối trên mạng xã hội và trụ sở đơn vị; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, giải quyết công việc tồn đọng... Ngoài ra, đoàn viên thanh niên tham gia những việc làm thiết thực như: phát khẩu trang, nước sát khuẩn, dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân cũng như doanh nghiệp khi đến giao dịch tại cơ quan BHXH thành phố.

Trong quá trình làm việc, mỗi đoàn viên, thanh niên đều tuân thủ quy định về phòng dịch, luôn trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ để việc kiểm dịch diễn ra an toàn. Phân nhỏ lực lượng đoàn viên thành nhiều khu vực, nhiều không gian, nhiều khung thời gian khác nhau. Đảm bảo việc đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn trước, trong và sau khi làm việc.

Những công trình, phần việc tuy không lớn nhưng đã thể hiện được mong muốn cống hiến, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mỗi đoàn viên, thanh niên trong việc phòng chống dịch, bệnh.

 

 

T.Phi