Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

29/06/2020 04:02 PM


Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Chiều ngày 20/6/2020, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức đã tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại công ty cổ phần kim loại quý Sài Gòn Quốc Tế cho đối tượng công nhân lao động.

Ngọc Phượng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN