01/07/2020 02:41 PM

Ngày 30/6/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân ...

29/06/2020 04:02 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

29/06/2020 03:38 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

29/11/2019 10:04 AM

Ngày 23/5/2018, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW; trong đó đặt ra những định hướng lớn về cải cách chính sách BHXH thời gian ...

29/11/2019 10:00 AM

Ngày 12/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, Quốc hội đã thông qua ...

26/11/2019 07:39 AM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

26/11/2019 07:39 AM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

26/11/2019 07:38 AM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

18/11/2019 04:10 PM

Căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày  16/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (nguồn thuvienphapluat.vn)

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ KHÔNG ĐÓNG BHYT

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

BHXH tự nguyện với người dân phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020

[Infographic] Những định hướng lớn về cải cách chính sách BHXH trong Nghị quyết số 28-NQ/TW

[Infographic] 6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 01/7/2020

Tối ngày 24/11/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Linh Tây, quận Thủ Đức cho đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Tối ngày 23/11/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Tam Phú, quận Thủ Đức cho đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Chiều ngày 22/11/2019, Bảo hiểm xã hội Quận Thủ Đức phối hợp với Bưu điện Trung tâm Thủ Đức để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Phường Linh Đông, quận Thủ Đức cho đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo

Infographic: Ý nghĩa của các con số trên thẻ BHYT