Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện tại Quận Tân Bình

14/09/2020 08:12 AM


          Căn cứ kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình và Ủy ban nhân dân 15 phường trên địa bàn quận về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020;

                    

          Ngày 11 tháng 09 năm 2020Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 11  tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hơn 30 đại diện hộ dân trên địa bàn.

                     

          Tại Hội nghị, Bảo hiểm xã hội quận đã phổ biến một số nội dung cơ bản về BHYT, BHXH tự nguyện: Quyền lợi, mức đóng, mức hưởng, thủ tục tham gia …để người dân nắm và có cái nhìn đúng về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà Nước, chủ động tham gia để được hưởng các chế độ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo chế độ an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

                     

BHXH Quận Tân Bình