29/07/2020 08:24 AM

Ngày 24 tháng 07 năm 2020, tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình, dưới sự chủ trì của Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến – Phó Chủ tịch thường trực UBND quận – ...

13/07/2020 03:59 PM

Căn cứ kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình và Ủy ban nhân dân 15 phường trên địa bàn quận về việc thực hiện chính sách ...

01/06/2020 10:28 AM

Ngày 28/5/2020, Liên Đoàn Lao Động quận Tân Bình tổ chức “Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ quận Tân Bình, giai đoạn 2015-2019”. Đến dự có ...

22/05/2020 01:30 PM

Ngày 21/05/2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình, Chi bộ Bảo hiểm xã hội quận đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội vinh ...

22/11/2019 10:42 AM

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ ...

18/11/2019 08:47 AM

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quỵ định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế; Quyết định số ...

12/11/2019 03:08 PM

Căn cứ Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật BHYT về  Xử  lý vi phạm Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Quyết định 888/BHXH ngày 16/7/2018 về  Sửa đổi, bổ ...

BHXH TÂN BÌNH: GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG BHXH TỰ NGUYỆN

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( tháng 7/2020)

Công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật BHXH, BHYT

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( tháng 6/2020)

Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ quận Tân Bình, giai đoạn 2015-2019

ĐẠI HỘI CHI BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN TÂN BÌNH LẦN THỨ VII- NHIỆM KỲ 2020-2025

Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

V/v cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

Danh sách đơn vị Khóa thẻ BHYT do đơn vị nợ ( tháng 11/2019)

Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường 12 (08/10/2019)