19/05/2020 02:07 PM

Sáng ngày 08/05/2020 tại Phòng hội thảo của Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận đã diễn ra Đại hội Đảng viên Chi bộ Bảo hiểm xã hội quận Phú Nhuận lần thứ VIII- ...

11/05/2020 11:12 AM

Hiện nay, hầu hết các đơn vị tham gia trên địa bàn quận Phú Nhuận đều nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc thông qua giao dịch điện tử. Nhận thấy các trường hợp nộp hồ ...

11/05/2020 10:38 AM

“Lợi trước mắt, hại lâu dài” đó là nhận định chung của nhiều bài viết của Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) về những trường hợp Người lao động (NLĐ) hưởng trợ cấp ...

ĐẠI HỘI CHI BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN PHÚ NHUẬN LẦN THỨ VIII- NHIỆM KỲ 2020-2025

BHXH Quận Phú Nhuận: CẤP THẺ BHYT NHANH QUA ỨNG DỤNG ZALO

NGƯỜI DÂN CẦN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT 28/NQ-TW TRƯỚC KHI NỘP HỒ SƠ TRỢ CẤP 1 LẦN

BHXH Quận Phú Nhuận: BHXH Tự nguyện với cán bộ Đoàn khu phố

Danh mục khám chữa bệnh quý năm 2020

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến các tiểu thương chợ Trần Hữu Trang

Phối hợp với bưu điện trung tâm Gia định tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại UBND Phường

Hướng đẫn thực hiện luật BHXH, BHYT

Phối hợp hội liên hiệp Phụ nữ Quận Phú Nhuận tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến các hội viên

Văn bản triển khai hệ thống tin nhắn SMS