Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

15/09/2020 10:25 AM


Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1503/KHPH-BHXH-HLHPN ngày 30/06/2020 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020, ngày 14/09/2020, Bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho hội viên hội liên hiệp phụ nữ huyện.

                     

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện đã phổ biến các quy định quy định của pháp luật về chính sách BHXH tự nguyện như đối tượng, quyền lợi, mức đóng, cách thức tham gia và các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Ngay tại Hội nghị, đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đã trả lời kịp thời, thỏa đáng những câu hỏi, thắc mắc của hội viên xoay quanh chính sách BHYT hộ gia đình, trường hợp tham gia BHXH tự nguyện không may qua đời, mức hưởng lương hưu, tỷ lệ hưởng lương hưu, thời gian hỗ trợ người dân khi tham gia BHXH tự nguyện,…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Phương Hồ- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tâm đắc: “Ngày xưa khi chính sách BHYT đến với người dân, công tác tuyên truyền người dân tham gia gặp phải không ít khó khăn nhưng Hội liên hiệp phụ nữ huyện cũng từng bước thích nghi và đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền với hội viên và gia đình để góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT của toàn huyện. Vậy, bây giờ có thêm chính sách BHXH tự nguyện thì chúng ta cũng sẽ từng bước nắm bắt, đến từng nhà vận động để người dân có thể biết được sự nhân văn trong các chính sách của Đảng và nhà nước”.  Bà cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai xuống từng chi hội; trên cơ sở đó, các chi hội tổ chức khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và gia đình về nhu cầu tham gia BHYT, những khó khăn, vướng mắc xung quanh việc khám, chữa bệnh BHYT; đến tận nhà giải đáp tư vấn, tuyên truyền về BHXH tự nguyện.

Thông buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phát huy hơn nữa vai trò tích cực của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từng bước đưa chính sách và pháp luật BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đi vào cuộc sống.. Trong thời gian tới, hi vọng rằng với những kiến thức về Luật BHXH, BHYT đã được cập nhật, bổ sung, cán bộ hội cơ sở sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện./.

Đinh Thị Tình