KHÔNG CÒN NỖI LO KHI VỀ GIÀ

Hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ ngày 01-01-2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN – KHÔNG CÒN CANH CÁNH NỖI LO KHI VỀ GIÀ

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2019

Tổ chức buổi tuyên truyền cho các tiểu thương tại chợ Củ Chi

Phối hợp Hội phụ nữ huyện tuyên truyền bảo hiểm y tế hộ gia đình đến các hội viên

Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các xã, thị trấn

Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý 4 năm 2019

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019