Phong trào thi đua phát triển đối tượng tại BHXH huyện Cần Giờ: Nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc

31/07/2020 09:59 AM


Trong hai tháng qua, 13 viên chức, người lao động của BHXH huyện Cần Giờ đã phát triển được 295 đối tượng, nâng tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện lên 1075 người, đạt 76% chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020.

Trong hai tháng qua, 13 viên chức, người lao động của BHXH huyện Cần Giờ đã phát triển được 295 đối tượng, nâng tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện lên 1075 người, đạt 76% chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020.

Một phong trào thi đua tự phát đã hình thành kể từ khi BHXH huyện Cần Giờ triển khai kế hoạch 163/KH-BHXH ngày 15/5/2020 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 cho toàn bộ viên chức, người lao động. Kể từ ngày ra quân hôm 23/5, BHXH huyện Cần Giờ đã phát triển được 295 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, có nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc, phát triển được 40 - 50 đối tượng.

Với lực lượng mỏng, chỉ có 09 viên chức (2 người đang nghỉ thai sản) làm nhiệm vụ chuyên môn. Áp lực công việc đè nặng, thường xuyên phải làm thêm giờ, tuy nhiên, với quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, BHXH huyện Cần Giờ thông qua nhiều kênh tuyên truyền vẫn đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều gương mặt có khả năng truyên truyền, vận động tốt và được người dân tin tưởng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Cụ thể, chị Nguyễn Thị Nhật Anh (cán bộ Thu) đã vận động được 57 người tham gia, chị Nguyễn Thị Ánh Thuận phát triển được 47 đối tượng, anh Trần Minh Hùng, Nguyễn Quang Chánh phát triển được 28 đối tượng. Gương mẫu thực hiện và nằm trong nhóm phát triển được 20 – 30 người còn có hai thành viên Ban Giám đốc là anh Phạm Thanh Nam với 26 đối tượng, chị Lê Thị Hương Lan là 23 đối tượng.

Ông Phạm Thanh Nam – Giám đốc BHXH huyện Cần Giờ cho biết: “Khi triển khai kế hoạch, tôi không nghĩ sẽ đạt được con số như trên. Là người đứng đầu đơn vị, tôi biểu dương và cảm ơn những nỗ lực thầm lặng của tất cả anh em trong đơn vị. Qua đây, tôi cũng đánh giá thêm được tố chất, ý thức và trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức. Tôi tin rằng với tinh thần này, đơn vị chắc chắn sẽ hoàn thành chỉ tiêu của cấp trên giao”

Thu NTP