Được nhận hồ sơ cấp giấy miễn đồng chi trả trên toàn thành phố

31/07/2020 09:55 AM


Việc cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ.

Việc cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ.

             

      Trước đây, theo quy định người bệnh chỉ có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn đồng chi trả trong năm tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nơi cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) thì hiện nay người bệnh có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ cơ quan BHXH nào thuộc 24 quận huyện trên toàn Thành phố. Việc này giúp người bệnh, đặc biệt những người vì lí do công tác, điều trị bệnh không thường xuyên ở một nơi có thể thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục hưởng các chế độ BHYT.  

       Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn đồng chi trả rất đơn giản, bao gồm thẻ BHYT thể hiện đủ 5 năm liên tục, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH thẩm định xét duyệt. Hiện tại, hầu hết các bệnh viện lớn đều xuất hóa đơn điện tử. Vì vậy, người bệnh có thể sử dụng hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử để thanh toán. Tuy nhiên, trên hóa đơn phải có đầy đủ chữ ký của người chuyển đổi (nhân viên bệnh viện), người mua hàng và dấu đỏ của đơn vị xuất hóa đơn thì mới hợp lệ.

       Nếu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, người bệnh sẽ được cấp giấy miễn đồng chi trả đồng thời thanh toán lại số tiền chênh lệch được tính bằng tiền đồng chi trả của bệnh nhân trừ đi 6 tháng lương cơ sở. Với hóa đơn cùng chi trả phát sinh trong thời gian người bệnh nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy, người bệnh tiếp tục giữ lại để làm hồ sơ thanh toán trực tiếp sau khi được cấp giấy./.

Thu NTP