Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giờ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/05/2020 01:32 PM


Ngày 19/5/2020, Chi bộ BHXH huyện Cần Giờ đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Phan Lê Phượng Hằng - Ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy cùng sự có mặt của toàn thể các Đảng viên trong đơn vị.

                            

           Thực hiện Chỉ thị số 35/CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 288-HD/HU ngày 03/12/2019 của Huyện ủy về công tác nhân sự cấp ủy, quy trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giờ đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020-2025.

          Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị và kiểm điểm của đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Các báo cáo đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ, sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Thành phố, sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đơn vị chức năng và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn, Chi bộ BHXH huyện Cần Giờ đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn giành được những thành tích tốt trên các mặt công tác, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ III đã đề ra.

                             

          Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm sau luôn cao hơn năm trước; công tác quản lý và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động và các đơn vị luôn kịp thời, chính xác, đúng quy định; công tác cải cách hành chính và công nghệ thông tin được chú trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao; nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện các cuộc tuyên truyền, phát triển mở rộng đối tượng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chi bộ nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                                 

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao đối với những kết quả tốt và toàn diện mà chi bộ BHXH huyện đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị đơn vị cần tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện trong thời gian tới, mở rộng diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể, thực chất chỉ số hài lòng khách hàng để có thể đạt được tỷ lệ cao, thậm chí đạt đến chỉ số hài lòng tuyệt đối. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống viên chức, người lao động tại đơn vị.

         Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng chí Phạm Thanh Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tin tưởng vào nhiệm kỳ tới, phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, chi bộ BHXH huyện sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IV đã đề ra.

                                                                                                                                                                                            THU NTP.

BHXH huyện Cần Giờ