13/07/2020 10:00 PM

Hòa cùng không khí tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia ...

22/06/2020 03:37 PM

“Cố gắng học con à, sau này làm Nhà nước về già có lương hưu. Đừng như bố mẹ là nông dân về già chẳng biết trông vào đâu". Đó là những câu cửa miệng không chỉ ...

25/10/2019 08:13 AM

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 10/2019. Chi tiết được thể hiện trong file đính kèm dưới đây...

11/09/2019 03:57 PM

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ tại Phường Tân Phú Quận 7 và Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

16/08/2019 02:27 PM

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 07/2019. Chi tiết được thể hiện trong file đính kèm dưới đây...

22/07/2019 02:53 PM

Danh sách đơn vị khóa nợ thẻ BHYT nợ quá 30 ngày đến tháng 06/2019. Chi tiết được thể hiện trong file đính kèm dưới đây...

02/04/2019 09:00 AM

Trên đây là những cơ sở KCB được đăng ký tăng mới và gia hạn thẻ BHYT trong quý II năm 2019 Nội dung chi tiết được thể hiện trong file đính kèm sau đây:

BHXH QUẬN 7 RA QUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY BHYT VIỆT NAM

GIÚP VIỆC NHÀ CÓ THỂ HƯỞNG LƯƠNG HƯU…..!

BHXH Quận 7: THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC

BHXH Quận 7: DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA GIÁ TRỊ THẺ BHYT THÁNG 5/2020

BHXH Quận 7: DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA GIÁ TRỊ THẺ BHYT THÁNG 4/2020

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 10/2019

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ tại Phường Tân Phú Quận 7 và Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 07/2019

DANH SÁCH ĐƠN VỊ KHÓA THẺ BHYT NỢ QUÁ 30 NGÀY ĐẾN THÁNG 06/2019

Danh sách cơ sở KCB ban đầu quý II năm 2019