24/03/2020 10:21 AM

Bảo hiểm xã hội Quận 5 phối hợp với Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với chủ đề “ Ngày ...

12/12/2019 01:27 PM

Hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020

BHXH Quận 5: Thông báo Danh sách khóa thẻ BHYT tháng 5/2020

BHXH Quận 5 thông báo: Về việc tạm dừng giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại BHXH Quận 5

BHXH Quận 5: Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua Bưu điện

“Ngày Chủ nhật vàng”

Về việc tạm dừng giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế Tháng 12/2019

CV 2781/BHXH-QLT ngày 29/11/2019 Hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020

2794-CST-TB-DS dang ky noi KCB ban dau quy 1.2020

35816_Danh sach co so KCB quy 1.2020- kem 2794-

CV 2618/BHXH -QLT ngày 13/11/2019 V/v cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020