Thông báo tạm dừng giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tháng 07/2020 đối với đơn vị nợ

Hội nghị Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Quận 5 năm 2020

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CÁC HỒ SƠ CHẾ ĐỘ BHXH

Đưa BHXH tự nguyện đến từng khu phố

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn Quận 5, V/v thay đổi số tài khoản chuyên thu của BHXH tại Kho bạc

Thông báo và Danh sách khóa thẻ tháng 06/2020, Về việc tạm dừng giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

BHXH Quận 5: Thông báo Danh sách khóa thẻ BHYT tháng 5/2020

BHXH Quận 5 thông báo: Về việc tạm dừng giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại BHXH Quận 5

BHXH Quận 5: Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua Bưu điện