Hoạt động tuyên truyền của BHXH Quận 2

V/v thông báo đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giải quyết khiếu nại hồ sơ BHXH của Bưu điện Thành phố

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU QUÝ 04/2019

TUYÊN TRUYỀN BHXH TN TẠI CHỢ BÌNH KHÁNH QUẬN 2

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HSSV VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC MỚI NH 2019-2020

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TẠI UBND PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG QUẬN 2

KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TỐT CÔNG TÁC THU NỘP BHXH -BHYT-BHTN

HOẠT ĐỘNG ĐỐI THOẠI TẠI BHXH QUẬN 2

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TẠI UBND PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY QUẬN 2

Danh sách nơi KCB ban đầu quý 1/2019