HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 THỰC HIỆN GIÁM SÁT VIỆC CẤP THẺ BHYT NĂM 2O19

19/05/2020 01:30 PM


Trong các ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Quận 11 do Bà Bùi Thị Bích Thủy – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Quận đã chủ trì đoàn giám sát việc thực hiện cấp thẻ BHYT năm 2019 trên địa bàn Quận.

Cụ thể, đoàn đã làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân các phường 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 để nắm bắt tại cơ sở tình hình cấp thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn. Chiều ngày 15/5, Đoàn đã làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Quận về các nội dung liên quan.

Trong hai ngày, các thành viên trong đoàn đã đặt ra nhiều câu hỏi đến hai đơn vị. Nội dung phần lớn xoay quanh vấn đề phối hợp giữa các đơn vị liên quan đến cấp, đổi thẻ BHYT kịp thời cho người dân; việc tăng cường công tác tuyên truyền để thực hiện BHYT toàn dân theo Nghị quyết 21-NQ/TW và Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020 cũng như trách nhiệm của các Ủy ban nhân dân phường, các đại lý thu BHYT…

Đoàn đã đánh giá cao các báo cáo của các đơn vị được giám sát; ghi nhận một số kết quả đạt được trong công tác cấp thẻ cho người dân, độ bao phủ BHYT trên địa bàn cuối năm 2019 là 87,27% cao hơn bình quân chung của Thành phố. Tuy nhiên, Đoàn cũng đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu các đơn vị liên quan trong thời gian tới quyết liệt thực hiện như việc phối hợp tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, tạo ra kênh tiếp nhận và xử lý thông tin cho người dân phản ánh về lĩnh vực BHYT; tăng cường kiểm tra giám sát, tập huấn hướng dẫn các đại lý thu, cải cách thủ tục hành chính tạo nhiều kênh, nhiều tiện ích cho người dân tham gia mới và gia hạn BHYT dễ dàng  hơn nữa…

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Quận đã báo cáo giải trình các ý kiến của đoàn, tiếp thu các ý kiến kết luận của Trưởng đoàn giám sát, trình bày những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT đến người dân đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới để tăng độ bao phủ BHYT, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện trên địa bàn ./.

                                                                                                                                                                                                           BHXH Quận 11

BHXH Quận 11