14/07/2020 10:09 AM

Ngày 11/7/2020, Bảo hiểm xã hội Quận 1 triển khai hưởng ứng ngày “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” trực tiếp tại các tuyến ...

29/05/2020 12:01 PM

Ngày 27/5/2020, Chi bộ Bảo hiểm xã hội Quận 1 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim ...

10/04/2020 03:09 PM

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1071/BHXH-BT ngày ...

Bảo hiểm xã hội Quận 1 triển khai hưởng ứng ngày “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”

BHXH Quận 1 cập nhật danh sách tra cứu mã bưu hồ sơ gửi trả đơn vị năm 2020 mới nhất (để đơn vị tra cứu vnpost.vn)

Thông báo điều chỉnh mức chi thù lao đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ từ năm tài chính 2019

BHXH Quận 1 cung cấp danh sách tra cứu mã bưu hồ sơ gửi trả đơn vị năm 2020 (để đơn vị tra cứu trên vnpost.vn)

BHXH Quận 1 cung cấp danh sách tra cứu mã bưu hồ sơ gửi trả đơn vị năm 2020 (để đơn vị tra cứu vnpost.vn)

BHXH Q1 thông báo thay đổi số tài khoản chuyên thu mở tại Kho Bạc NN Quận 1

Chi bộ Bảo hiểm xã hội Quận 1: Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

BHXH Q1 cập nhật Danh sách số ĐT, địa chỉ mail của viên chức

Danh bạ điện thoại Bảo hiểm xã hội Quận 1

BHXH Quận 1: thực hiện giao dịch điện tử trong việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.