27/11/2019 01:42 PM

Bảo hiểm xã hội Quận 1 trân trọng kính mời: Đại diện đơn vị sử dụng lao động Tới tham dự phổ biến các quy định liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo ...

11/09/2019 03:01 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

11/09/2019 02:58 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

11/09/2019 02:55 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

11/09/2019 02:53 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

11/09/2019 02:41 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

11/09/2019 02:39 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

11/09/2019 02:36 PM

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn ...

Danh sách đơn vị mời tham dự đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2019

Kế hoạch gia hạn thẻ BHYT năm 2020

BHXH Quận 1 cung cấp danh sách tra cứu mã bưu hồ sơ gửi trả đơn vị năm 2019 (để tra cứu vnpost.vn)

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ tại hội chợ bình ổn giá do liên đoàn lao động quận 1 tổ chức tại cung văn hóa lao động

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến nghiệp đoàn xe ôm

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến lực lượng dân quân thường trực Phường Nguyễn Cư Trinh

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến các người dân trên địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến các người dân trên địa bàn Phường Tân Định

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến các người dân trên địa bàn Phường Phạm Ngũ Lão

tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ đến các tiểu thương tại Chợ Đa Kao