Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

11/02/2020 03:10 PM


Phó Giám đốc BHXH Thành phố:
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Công việc phụ trách:

1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác Cấp sổ thẻ; Công nghệ thông tin; Quản lý hồ sơ; thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;

2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

a) Phòng nghiệp vụ: Cấp sổ thẻ; Công nghệ thông tin; Quản lý hồ sơ;

b) Bảo hiểm xã hội quận, bao gồm: Quận 7; Quận 8; Quận Gò Vấp; Quận Bình Thạnh và Quận Tân Phú;

3. Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bảo hiểm xã hội thành phố;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;

5. Sinh hoạt với Công nghệ thông tin.