Giám đốc: Ông Phan Văn Mến

Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Nguyễn Quốc Thanh

Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Ông Trần Dũng Hà

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng