THÔNG BÁO Số: 1911/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020

16/09/2020 10:37 AM


BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số 1911/BHXH-CST về việc thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020. Kính mời các anh (chị) quan tâm xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

phòng CST