Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên năm học 2020-2021

08/09/2020 10:29 AM


Ngày 07/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo – Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ký Liên tịch hướng dẫn thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2020-2021 tại các trường học trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Liên tịch này hướng dẫn về đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT và quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT.

Mời các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể xem nội dung chi tiết tại đường dẫn bên trên!

BBT