Số : 421/BHXH-GĐ2 V/v khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế Quận 5

27/08/2020 03:12 PM


BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số Số : 421/BHXH-GĐ2 V/v khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế Quận 5, kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm xem chi tiết tại tập tin đính kèm

phòng Giám định 2