Thông báo: về việc BHXH TPHCM ban hành một số văn bản mới

04/08/2020 10:31 AM


1. Quy định mới về việc thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; 2. Về việc sử dụng mã định danh trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các cá nhân và đơn vị xem chi tiết tại tập tin đính kèm.