Thông báo số 1523/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2020

15/07/2020 03:20 PM


Ngày 02 tháng 7 năm 2020 BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH vừa ban hành thông báo tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2020, kính mời đơn vị sử dụng lao động xem chi tiết tại tập tin đính kèm