1465/TB-BHXH thông báo về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa

30/06/2020 03:14 PM


BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 1465/TB-BHXH thông báo về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. Các cá nhân đơn vị quan tậm xem chi tiết tại file đính kèm.