1498/TB-BHXH Thông báo chức danh và chữ ký

30/06/2020 03:00 PM


BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo số 1498/TB-BHXH về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của bà Quãng Ngọc Phương Anh - Phó Trưởng phòng Truyền thộng và phát triển đối tượng và ông Dương Chánh Nguyên - Phó Trưởng phòng Quản lý hồ sơ. Các cá nhân đơn vị quan tậm xem chi tiết tại file đính kèm.

phòng Truyền Thông