THÔNG BÁO: THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN CHUYÊN THU TẠI KBNN TP. HỒ CHÍ MINH

05/06/2020 02:49 PM


Ngày 02/6/2020 BHXH TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản số: 1217/BHXH-KHTC về việc thay đổi số tài khoản chuyên thu tại KBNN TP. Hồ Chí Minh. Các cá nhân và đơn vị có nhu cầu xem chi tiết TẠI ĐÂY

Phòng Kế hoạch - Tài chính