239/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh/Thành phố 2020

91 Kiên Giang

83 Bến Tre

60 Bình Thuận

26 Vĩnh Phúc

10 Lào Cai - TX Sapa

80 Long An

74 Bình Dương

72 Tây Ninh

67 Đăk Nông